Exkurze

Každý rok je v rámci studijní specializace nabízena jedna týdenní exkurze. Náklady studentů jsou relativně nízké, jelikož podstatná část rozpočtu je subvencována z prostředků projektu.

Východní Slovensko - Polská Halič 2013

Po stopách starého světa, multikulturního dědictví, světových válek a etnické homogenizace

6.–12. května 2013

Důležité soubory ke stažení

PDF ikona INFO a PODROBNÝ PROGRAM EXKURZE
WORD ikona Přihláška k exkurzi

Letošní exkurze projektu Moderní dějiny a multikulturní společnost bude, jako obě minulé, laděna v historickém a etnografickém duchu. Putování nás zavede na východní Slovensko a do jihovýchodního Polska. Na Slovensku navštívíme regiony Oravy, Spiše a Šariše, v Polsku různá místa a regiony na území někdejší rakouské Haliče, a to po obou březích řeky San, která od roku 1850 Halič dělila na západní a východní, jejíž větší část je i se svou metropolí Lvovem od roku 1939, resp. 1944 součástí Ukrajiny. Bohužel, na původně plánovaný výjezd do Lvova jsme museli kvůli značně problematické a nejisté situaci na ukrajinských hranicích rezignovat. Do roku 1809 byl součástí rakouského záboru Polska i Zamość, nejvzdálenější bod naší cesty, od roku 1815 součást polské „kongresovky“.

Mapa exkurze

Exkurze je určena především magisterským a bakalářským studentům oboru historie a balkanistických oborů FF. Obsazování autobusu se bude řídit pořadím přihlášky, přednost nicméně dostanou studenti, kteří si v jarním semestru zapisují předměty studijní specializace Moderní dějiny a multikulturní společnost.

Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte na sekretariátu Historického ústavu nebo posílejte e‐mailem s předmětem EXKURZE2013 na adresu tdvorax@gmail.com.

Do konce února 2013 je třeba přihlášku stvrdit složením zálohy ve výši 3 500 Kč.

Důležité soubory ke stažení

PDF ikona INFO a PODROBNÝ PROGRAM EXKURZE
WORD ikona Přihláška k exkurzi

Balkán 2012

Tato exkurze, která se bude konat 1. až 10. června 2012, nás povede podél někdejší vojenské hranice (17.–19. století), kde se vlivem vojenských vpádů a kolonizačních aktivit vytvořilo území s vysokou mírou etnické a kulturní diverzity (Vojvodina, Slavonie, Banát aj.). Zároveň jde o území postižené jedním z nejhorších etnických konfliktů 20. století. Umožňuje tak poznat živou tradici multikulturního soužití i následky jeho násilné destrukce.

Výklady a terénní pozorování se zaměří na poznání vztahu multikulturality a krajinných a sídelních struktur, proces návratu uprchlíků a obnovy multikulturního soužití. Účastníci absolvují besedy s příslušníky národnostních menšin nebo uprchlických komunit. Navštívené země: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Rumunsko (s průjezdem Rakouska, Slovinska, Maďarska a Slovenska).

Předběžný itinerář cesty

Mapa trasy Balkán

Euroregion CENTROPE 2011

První exkurze nás ve dnech 3. až 7. října 2011 zavede do jihomoravsko-rakouského pohraničí, Vídně, rakouské spolkové země Burgenland, maďarského Sopronu a v závěru do Bratislavy. Vydáme se po stopách bohatého multikulturního dědictví, ale také současné reality multikulturního soužití na území euroregionu CENTROPE (viz www.centrope.com). Tato co do počtu kilometrů nekratší exkurze se zaměří na památky zanechané německým, židovským a charvátským obyvatelstvem a na procesy etnické homogenizace teritoria a jejich odraz v krajině ve srovnání s podobnými, ale jinak nebo v menší míře postiženými teritorii v zahraničí. Ve Vídni bude účastníkům nabídnut vhled do západoevropské metropole, jež je velmi výrazně ovlivněna multikulturním pozadím svých téměř 1,7 milionu obyvatel. Pozornost bude věnována rovněž procesu integrace a konkrétním projevům srůstání příhraničních regionů v rámci euroregionu CENTROPE.

Zpráva z exkurze a fotogalerie...

Mapa trasy Euroregion

Důležité soubory ke stažení

PDF ikona INFO a PODROBNÝ PROGRAM EXKURZE
PDF ikona Přihláška k exkurzi